Visie

In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg de regel. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er getracht door een nauwe samenwerking tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol.

Uw huisarts werkt volgens richtlijnen op wetenschap gebaseerd. Om met de huidige stand van zaken bij te blijven, volgt zij regelmatig extra opleidingen en bijscholingen.

Uw huisarts is geconventioneerd. Er wordt bijgevolg gewerkt volgens de tarieven van het RIZIV.

.​

© 2023 by Maple Park Family Practice. Proudly created with Wix.com